Mobiele Tribune

AFMETINGEN MOBIELE TRIBUNE 

  

Totale Lengte 13.800mm

Er moet rekening houden met rangeer ruimte om de trailer op zijn plaats te krijgen.

  

Totale Breedte 6.200mm

Benodigde ruimte voor beenruimte aan de voorzijde moet de breedte zijn 6.600mm

  

Totale Hoogte 3.800mm

Benodigde hoogte aan de hoogste zijde als publiek mocht gaan staan of juichen moet de hoogte zijn 4.800mm

  

Tüv Süd Gecertificeerd

Mobiletribune heeft al haar tribunes voor zien van een Tüv Süd certificaat 

Minimalisatie van veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Veiligheid speelt een steeds belangrijke rol in onze maatschappij. Met name in het bedrijfsleven worden daarom ook vaak eisen gesteld aan veiligheid bij materieel en in bedrijfsprocessen.

TÜV biedt u mogelijkheden om aantoonbaar te kunnen maken dat ook u veilig werkt in uw organisatie. Ons dienstenaanbod betreft een breed kader dat verband houdt met het onderwerp veiligheid. We verzorgen bijvoorbeeld de keuring of periodieke inspectie van uw bedrijfsmiddelen,  beoordelen uw bedrijfsprocessen op veiligheidsrisico’s of richten geheel op maat beoordelingen voor u in. Het hogere einddoel: Verbetering van uw organisatie en veiligheids- en gezondheidsrisico’s  tot een minimum beperken.

Veiligheid speelt een steeds belangrijke rol in onze maatschappij. Met name in het bedrijfsleven worden daarom ook vaak eisen gesteld aan veiligheid bij materieel en in bedrijfsprocessen.
 

 

NEN-EN 13200-6 volgens deze norm gebouwd

Mobiele tribune Toeschouwersaccomodatie tijdelijke tribune 

Ongemerkt maken normen deel uit van ons dagelijks leven. Producten moeten veilig zijn, processen zijn bij voorkeur efficiënt, en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. Daarom maken producenten, handelaren, inspecteurs, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden onderling afspraken.

Normen zijn documenten waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd. Zo dragen normen bij aan de veiligheid thuis en op het werk, en aan een gezonde en duurzame samenleving. 

 

Ministerie van Volkhuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieubeheer

Mobiele tribune zijn volgens bouwbesluit geldende regels gebouwd

 

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk.

 

www.mobieletribune.nl